zeg coach, wat doe je nou eigenlijk?

zeg coach, wat doe je nou eigenlijk?

Die vraag kreeg ik deze week weer eens toegeworpen, met zoals gewoonlijk de opmerking van een tweede persoon er achteraan: “Ja, wat doe jij eigenlijk?”

Ik krijg die vraag regelmatig, niet in de laatste plaats omdat de begrippen ‘coach’ en ‘trainer’ zo vreselijk vaag zijn. En omdat ik, in de perceptie van sommige mensen, ‘zo veel dingen doe’.

mijn doel

Bij alles wat ik doe heb ik maar één doel:

Het minimaal een of twee stappen verder brengen van mensen en groepen
op hun eigen gekozen weg van ontwikkeling.

Dat betekent dat alles wat ik doe altijd maatwerk moet zijn, anders kan ik niet aansluiten bij de persoon. Nooit ofte nimmer heb ik producten of diensten inhoudelijk ‘on the shelf’ staan…

coachen van groepen en coachen van individuen

Eigenlijk doe ik maar één ding: coachen. Ik coach teams op managementniveau en ondernemers individueel. Tot zover redelijk helder, toch?

Als coach werk ik vanuit drie kernwaarden die mij na aan het hart liggen. In willekeurige volgorde: Proces, Verbinding en Communicatie.

Natuurlijk heb ik veel kennis van de onderhavige zaken die men in training en coaching bespreekt, maar het grootste deel van de inhoudelijke kennis ligt toch echt bij degene die ik train of coach.

coachen van groepen

Voor het coachen/begeleiden van teams betekent dit dat ik voortdurend op zoek ben naar het vergroten of verbeteren van het Proces, de Verbinding en/of de Communicatie. Maar dan wel op een manier die past bij het team én de organisatie.

Voor het ene team moet ik mij ondersteunend opstellen, voor het andere team moet ik juist sturend optreden. En dat alles met als doel het team als geheel, maar ook de individuele leden, beter te laten functioneren.

Ik heb allerlei manieren en technieken in mijn ‘rugzakje’ om de groep zelf beter te laten samenwerken. Zo heb ik onder meer kennis van groepsdynamiek, HRM/HRD-tools en netwerken. Het gaat erom de groep zo snel mogelijk beter als team te laten functioneren en dat dan ook nog bij voorkeur onafhankelijk van mij(n aanwezigheid).

individuele coaching

Als ik kijk naar de mensen die ik coach, valt op dat dat voornamelijk mensen zijn met een zakelijke achtergrond. En dan niet alleen managers en leidinggevenden, maar juist ook ZZP’ers en directeuren. En natuurlijk coach ik ook particulieren. Wie ben ik om nee te zeggen als mensen mij uitzoeken als coach?

Ook bij individuele coaching ben ik gericht op de kernwoorden Proces, Verbinding en Communicatie. En dan heb ik het niet alleen over de externe interpretatie van deze begrippen, maar ook over de interne interpretatie. Verbinding hebben met wat je nu echt wilt of wie je nu echt bent bijvoorbeeld. Of de communicatie met anderen die voor misinterpretatie vatbaar is. Of een gebrek hebben aan (eigen) processen en werkwijzen om samen te werken.

Binnen mijn klantenkring zijn twee groepen te onderscheiden. De ene groep heeft bepaalde (lichte) vormen van autisme; helemaal niet gek als je bedenkt dat een succesvolle ondernemer toch een behoorlijke focus moet hebben om te slagen. Tegelijkertijd lopen zij daardoor wel tegen problemen in de communicatie met anderen aan. De andere groep zijn de hooggevoeligen of hoogsensitieven, bij wie een overmaat aan impulsen en informatie tot een ‘information overload’ leidt. Anderzijds hebben zij juist uitstekende gaven die (vaak) onbenut blijven.

mijn werkwijze

De wijze van werken met mensen die ik coach is eigenlijk ook een voortdurend aanpassen als een kameleon om zo de juiste tegenhanger te vinden van de groep of het individu. Daarbij ben ik dan op zoek naar een werkwijze die mensen aanspreekt en aanzet tot verandering, uiteraard daarbij mijn eigenheid bewarend.

Soms houdt dat in dat ik alleen maar luister, soms vertel ik, soms geef ik aan. Maar altijd op zo’n manier dat de ander zelf tot ontdekkingen komt. En vervolgens zelf tot beslissen overgaat. Wat ik eigenlijk doe, is het creëren van ruimte – holding the space – zodat de ander alle mogelijkheden heeft om te doen wat hij of zij wil en moet doen.

 

Dát is wat ik doe. Eigenlijk zegt zo’n verhaal nog helemaal niets. Eigenlijk kun je het alleen ervaren. Toch?

delen kan alleen door vermenigvuldigen...

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *