Proces, Verbinding en Communicatie

Proces, Verbinding en Communicatie

In alles wat ik doe is de rode draad Proces, Verbinding en Communicatie. In al mijn trainingen en coachingsgesprekken is dat waar ik op stuur en mij mee bezighoud. Zowel in de uitvoering als in het resultaat. En de inhoud? Die is voor de klant, voor jou. Want jij bent de grootste expert op jouw terrein. En ik help je met proces, verbinding en communicatie bij het vaststellen, uitdragen en bereiken van je doel.

waarom?

In de tien jaar dat ik als trainer/coach mensen mag begeleiden, ben ik erachter gekomen dat velen van ons zich voornamelijk focussen op de inhoud van een probleem of doel. We zijn daardoor niet bezig een andere, makkelijke, snellere manier te vinden om een probleem aan te pakken, om het doel te bereiken. Mijn ervaring is dat zodra mensen zowel met proces, verbinding als communicatie werken, de klant (en ik) het meest tevreden zijn.

Door ons eerst te focussen op Proces, Verbinding en de Communicatie kan de inhoud beter en sneller tot een goed resultaat leiden. Een resultaat dat beter begrepen wordt en breder gedragen en daarmee een grotere kans van slagen heeft.

wat ik doe

Als ik een groep of persoon mag begeleiden om aan te pakken waar ze ‘last’ van hebben, vraag ik aandacht om bewust naar de processen, verbindingen en communicatie te kijken. Dan gaat het met name om de vragen: Waarom doe je dat? En vooral: Kan het beter? Het draait om bewustwording van gewoonten.

proces

Hiermee gaat het over alle vormen van processen; variërend van de gewoonte dat je altijd op dezelfde plaats gaat zitten tijdens een vergadering tot de volgorde waarop je je werkzaamheden doet. Of waarom.

verbinding

Het is belangrijk om te weten welke verbindingen je hebt gelegd met mensen en organisaties om je heen. Met welk doel ben je die verbindingen aangegaan? Waarom? Leveren ze je nog steeds hetzelfde resultaat op? Met de verkregen informatie gaan we onderzoeken of je (nog) beter verbindingen kan leggen of dat andere verbindingen je dichter bij je doel brengen.

communicatie

Je communiceert op een bepaalde manier met anderen; er is een relatie tussen zender en ontvanger. Maar komt de boodschap wel over op de manier waarop die bedoeld is? Of gaat de boodschap verloren in de wijze van communiceren? Bewustwording leidt ook hier tot inzicht en daarmee tot verbetering.

 

Proces, Verbinding en Communicatie: samen één…

Gezamenlijk vormen Proces, Verbinding en Communicatie een drie-eenheid; met in het midden de inhoud. Maar als één van de drie onderdelen niet optimaal wordt ingezet dan gaat de inhoud met je ‘aan de loop’. Proces, Verbinding en Communicatie zorgen dus samen voor het kader, waarbinnen je doelmatig met de inhoud bezig kan zijn.

onderscheidende factor

Ik realiseer me dat ik vaak gevraagd ben om groepen of personen te begeleiden/ondersteunen rond de drie begrippen. Dus waarom niet vanaf nu duidelijk aangeven dat hier mijn onderscheidende factor als coach/facilitator zit?

Je zult mij dus de komende tijd steeds vaker horen over de begrippen Proces, Verbinding en Communicatie!

 

delen kan alleen door vermenigvuldigen...
    2 Comments On This Topic

    1. […] daarom gebruikt ik de PVC-methode! […]


    2. […] Als zowel trainer als coach werk ik vanuit drie kernwaarden die mij na aan het hart liggen. In willekeurige volgorde: Proces, Verbinding en Communicatie. […]


    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *